Domů Rady a Návody Jak se neztratit na úřadu práce a získat vysněné zaměstnání

Jak se neztratit na úřadu práce a získat vysněné zaměstnání

-

Ztráta zaměstnání, dobrovolná či nedobrovolná, nebývá příjemnou záležitostí. Pojí se s ní mnoho zařizování, administrativy a obíhání úřadů. V prvé řadě přihláška na Úřad práce, hledání nové pozice a nezřídka také rekvalifikace. Jak postupovat na pracovním úřadě a kdy je možné požádat o rekvalifikační kurz? 

Přihlášení na úřad práce je mnohem jednodušší než dříve. Zatímco ještě donedávna byla nutná osobní návštěva na konkrétním pracovišti dle trvalého bydliště, nyní je možné podat přihlášku na jakémkoliv pracovním úřadu, ba dokonce tak lze učinit online

Přihlášení na dálku je možné uskutečnit pomocí eObčanky, novějšího typu občanského průkazu, který je vydáván od 1. července 2018 s aktivovaným čipem. S tímto dokladem (případně dalšími nástroji jako je Bankovní identita, NIA ID nebo mobilní klíč eGovernmentu) je potřeba se přihlásit do portálu IDENTITA OBČANA a podat přihlášku do evidence na Úřadu práce elektronicky. 

Je doporučováno přihlásit se na pracovní úřad do 3 pracovních dnů od ukončení pracovního poměru, aby doba evidence plynule na ukončené zaměstnání navazovala. Využít lze také datovou schránku nebo e-mail s uznávaným elektronickým podpisem. 

Při osobním podání Žádosti o zprostředkování zaměstnání je nutné předložit:

  • občanský průkaz
  • doklad o ukončení zaměstnání (zápočtový list), o ukončení samostatné výdělečné činnosti nebo o ukončení studia (maturitní vysvědčení, diplom)
  • potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku, u OSVČ potvrzení o vyměřovacím základu

Současně s přihláškou na Úřad práce lze podat žádost o podporu v nezaměstnanosti. Právo na ni vzniká v případě, pokud uchazeč v uplynulých dvou letech odpracoval minimálně 12 měsíců a během té doby si platil důchodové pojištění, například i v rámci brigád. 

Podmínky evidence na Úřadu práce nejsou nesplnitelné. Veškeré info k evidenci a podpoře v nezaměstnanosti je dobře přístupné na oficiálním webu ÚP ČR. 

TIP: Užitečné rady a tipy ohledně nových zaměstnání, podnikání a financí nabízí web www.tovarnik.cz

Délka podpory se liší dle věku uchazeče následovně: 

  • do 50 let věku 5 měsíců
  • nad 50 do 55 let věku 8 měsíců
  • nad 55 let věku 11 měsíců

Výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí podle výše výplaty v posledním zaměstnání, a to následovně: 

  • první 2 měsíce podpůrčí doby činí 65 %
  • další 2 měsíce 50 %
  • po zbývající dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání

Pokud člověk bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám, činí podpora v nezaměstnanosti po celou dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Maximální částka podpory je přitom pro rok 2022 stanovena na 21 488 Kč.

I při podpoře v nezaměstnanosti si lze přivydělat brigádně, avšak měsíční hrubý výdělek nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy. Pro rok 2022 je to 8 100 Kč. Pokud je výdělek vyšší, Úřad práce pozastaví vyplácení podpory. 

Rekvalifikační kurzy

Pracovní úřady běžně nabízejí rekvalifikační kurzy, které mají za cíl pomoci uchazečům nalézt uplatnění v jiném oboru. Úřad práce kurzy financuje plně nebo částečně a může poskytnout během tří let až 50 tisíc korun. 

Nejprve je potřeba vybrat vhodný kurz a informovat o tom svého zprostředkovatele na ÚP ČR. Požadavek je následně posouzen odbornou komisí a přihlíží se k uchazečovým předpokladům pro absolvování kurzu, výkonu nové profese a zvýšení šancí na uplatnění na trhu práce. 

Nalézt vhodný rekvalifikační kurz a získat tak možnost změnit obor a nalézt uplatnění dle svých představ je vždy výhrou. 

Po schválení a ukončení rekvalifikace doloží uchazeč na Úřad práce osvědčení o úspěšném absolvování kurzu. Vzdělávací instituce posléze zašle fakturu za kurz Úřadu práce.  

Jak najít nové zaměstnání

Uchazeč o zaměstnání evidovaný na pracovním úřadě nesmí zůstat pasivní a čekat, co mu ÚP ČR nabídne. Aktivní vyhledávání nových pracovních příležitostí je žádoucí a očekávané. Podcenit by uchazeč neměl zejména podobu životopisu. 

Vzor životopisu ke stažení je volně přístupný na internetu. Obecně platí, že by měl být životopis stručný a jasný, přehledně strukturovaný, bez zbytečných informací navíc, které patří spíše do motivačního dopisu. 

Životopis je většinou prvním kontaktem s novým potenciálním zaměstnavatelem a dělá první dojem. Čas věnovaný pečlivé přípravě se vyplácí a dobrý životopis je zpravidla pozvánkou k osobnímu pohovoru. 

Mohlo by Vás zajímat

PR článek