Domů Finance Efektivní správa majetku se svěřenským fondem

Efektivní správa majetku se svěřenským fondem

-

Svěřenský fond je jednou z možností, jak lze po dlouhá desetiletí efektivně spravovat a chránit majetek. Při dodržení základních pravidel přináší spoustu benefitů, které pomáhají ke snadnému hospodaření.

Anonymita i urychlení dědického řízení

Tato forma správy majetku je velmi oblíbená. Lidé k jejímu využití sahají hned v několika případech. Jedním z nich je efektivní ochrana rodinného či firemního majetku nebo správa majetku po smrti, kdy při převodu majetku nedochází ke zdlouhavému dědickému řízení a placení dědické daně.  

Popularitu si fond získal také pro zajištění anonymity. Po založení svěřenského fondu již majetek není vlastnictvím původního majitele, ale automaticky se stává majetkem fondu – ne žádné fyzické osoby. Vyčleněný majetek je tak chráněn před případnými věřiteli. Obrovskou výhodu získává svěřenský fond také v oblasti daní, kdy snižuje daňový základ.

Snadné založení

Založení svěřenského fondu spolu se statutem svěřenského fondu vzniká na základě notářského zápisu. Status musí obsahovat nejenom jméno osoby, která podle pokynů zakladatele svěřenský fond spravuje, ale je zde nutné uvést také účel fondu a obmyšlené osoby neboli beneficienty. Těmi může být jedinec i skupina lidí, kteří mají nárok na prospěch ze spravovaného majetku.

Při notářském zápisu je nutné myslet opravdu na vše. Měly by zde být zařazeny všechny varianty jednání a řešení, které mohou v budoucnu nastat. Svěřenský fond není záležitostí na několik měsíců. Naopak, pokud je vše již od začátku jasně nastaveno, správa majetku může takto fungovat i dlouhá desetiletí.

Samotné založení není nikterak složité. Vytvořit fond může jak fyzická, tak také právnická osoba, která dobrovolně s určitým záměrem vyčlení svůj majetek. Nutné je ale počítat s určitou finanční nákladností.

Obecně platí, že pro založení svěřenského fondu s malým počtem beneficientů, je potřeba necelých sto tisíc korun.  V případě náročnějších struktur a principů fungování se pak může jednat i o dvojnásobek.

Různé typy svěřenských fondů

Svěřenské fondy lze jednoduše rozdělit do několika typů. A to podle toho, za jakým účelem fond vůbec vznikl. Setkat se tak lze s fondy osobními, rodinnými, obchodními, veřejně prospěšnými, mezi než patří například charitativní svěřenský fond. V neposlední řadě existují také investiční svěřenské fondy, jejichž hlavním posláním jsou právě investice.

Přehled všech svěřenských fondů v rejstříku

Od roku 2018 začala na základě novely občanského zákoníku platit povinnost evidence svěřenských fondů do rejstříku. Rejstřík svěřenských fondů je zčásti neveřejný a spravovaný ministerstvem spravedlnosti. Evidence je v kompetencích rejstříkových soudů. Ty také mají spolu s notáři odpovědnost za zápisy fondů do rejstříků.

Mohlo by Vás zajímat

PR článek